این پایگاه با کمک سامانه مدیریت محتوای علمی یکتاوب توسعه یافته و تحت پوشش خدمات پشتیبانی شرکت یکتاوب افزار شرق قرار دارد.

AWT IMAGE
تماس با ما پست الکترونيک صفحه اصلی امام جعفر صادق (ع) : یا عالم باش ، یا دانشجو و یا دوستدار اهل علم و چهارمی ( یعنی دشمن اهل علم ) مباش كه به سبب دشمنی آنها هلاك شوی
   [صفحه اصلي ]     [ English ]  
Section Home Section Information Section Contact   مديريت اطلاعات سرطان     cancer information managment   Section english Home
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
معرفی و آشنايی::
مراکز تحقيقاتی سرطان::
سايت‌های مرتبط::
انجمن ها::
تماس با ما::
::
جستجو در سمات

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
:: تعريف سرطان : تعريف سرطان ::

  تعريف سرطان
http://fa.wikipedia.org

 

  سرطان يا چنگارر[۱] بيماری‌ای است که در آن سلول‌های بدن در يک تومور بدخيم به طور غير عادی تقسيم و تکثير می‌شوند و بافت‌های سالم را نابود می‌کنند. سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسيم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. علت دقيق اين پديده نامشخص است ولی احتما دارد عوامل ژنتيکی يا عوامل بيرونی هم‌چون ويروس و مواد سرطانزا موثر باشد.[۲] در يک جاندار سالم، هميشه بين ميزان تقسيم سلول، مرگ سلولی و تمايز، يک تعادل وجود دارد.

  سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخيم می‌شود[۳] که در پزشکی آنها را بيشتر با نام نئوپلاسم می‌شناسند.

  احتمال بروز سرطان در سنين مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزايش سن زياد می‌شود[۴] سرطان باعث ۱۳٪ مرگ‌ها است[۵] بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمريکا ۷٫۶ ميليون نفر بر اثر سرطان و در سال ۲۰۰۷ مرده‌اند [۶] سرطان تنها ويژه انسان نيست و همه جانوران و گياهان پرسلولی نيز ممکن است به سرطان دچار شوند.

  تکثير بی رويه سلول‌ها در سرطان

  سرنوشت سلول‌ها کاملاً کنترل شده‌است و براساس نيازهای بدن انجام می‌شود. در جنين ميزان تکثير سلول‌ها بيشتر از مرگ سلولی است اما در جاندار بالغ ميزان مرگ سلولی و تقسيم سلولی به تعادل می‌رسد. سرنوشت سلول در هر زمان، به طور کاملاً دقيق، بوسيله فاکتورهای رشد، پيام‌های محيطی و برخی پروتئين‌ها و پيامبرهای سلولی، کنترل می‌شود. جهش‌هايی که منجر به تغيير هر يک از فاکتورهای موثر در سرنوشت سلول، می‌شوند باعث بهم خوردن نظم دقيقی که در تنظيم رشد و تکثير و تمايز سلول هاوجود دارد می‌شود و می‌تواند منجر به بروز سرطان شود. سلول‌های سرطانی کنترل خود را بر چرخه سلولی از دست داده و به طور مداوم و بدون توجه به پيام‌های سلولی و فاکتورهای رشد، به تکثير ادامه می‌دهند. در سلول‌های سرطانی بيان پروتئين‌های سلولی تغيير کرده و برخی از آنها که نبايد بيان شوند بيان شده و بيان برخی ديگر از ژن‌ها متوقف می‌شوند. به طور کلی فاکتورهايی که نقص در آنها منجر به از دست رفتن کنترل رشد و تکثير سلول‌ها و بروز سرطان می‌شوند به دو دسته تقسيم می‌شوند: انکوپروتئين‌ها و پروتئين‌های سرکوبگر تومور.

  همه‌گيرشناسی

  در سال ۲۰۰۰ ده ميليون مورد جديد سرطان و شش ميليون مورد مرگ وابسته به سرطان در دنيا به ثبت رسيد. در آمريکا هر سال در حدود يک و نيم ميليون نفر برای نخستين بار متوجه می‌شوند که به نوعی سرطان مبتلا شده‌اند. بر اساس آمار سرطان باعث مرگ ۵۵۶۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ شد که برابر مرگ روزانه ۱۵۰۰ نفر می‌باشد و فقط مرگ ناشی از بيماری‌های قلبی و عروقی دارای شيوعی بيش از آن است[۷]. شايع ترين تومورها در مردان سرطان‌های پروستات، ريه و روده بزرگ می‌باشند و در زنان پستان، ريه و روده بزرگ هستند. سرطان‌های ريه، پستان، پروستات و روده بزرگ علت بيش از ۵۰ درصد سرطان‌های تشخيص داده شده و نيز مرگ ناشی از سرطان را در آمريکا را شامل می‌شوند[۸]. در طول ۵۰ سال گذشته ميزان کلی مرگ وابسته سن ناشی از سرطان به طور قابل توجهی در مردان افزايش يافته در حالی که اين نسبت در زنان کمی کاهش يافته است. اين افزايش در مردان بيشتر به علت سرطان ريه می‌باشد ولی بهبود اين نسبت را در زنان را می‌توان به کاهش واضح ميزان مرگ و مير ناشی از سرطان‌های رحم، معده، کبد و از همه مهمتر سرطان گردن رحم در زنان مرتبط دانست[۹].

  تفاوت‌های بارزی در ميزان وقوع و مرگ و مير ناشی از انواع سرطان در سرتاسر دنيا وجود دارد. برای مثال ميزان مرگ ناشی از سرطان معده در ژاپن ۷ تا ۸ برابر آمريکا است درمقابل ميزان مرگ و مير ناشی از سرطان ريه در آمريکا کمی بيش از ۲ برابر ژاپن است. مرگ و مير ناشی از سرطان پوست که بسشتر به علت ملانوم بدخيم می‌باشد در نيوزلند ۶ برابر شايع تر ايسلند است که مهمترين علت آن تفاوت در معرض نور خورشيد قرار گرفتن می‌باشد.

  سبب‌شناسی

  عوامل محيطی

  عوامل محيطی در همه جا وجود دارند: آنها در محيط اطراف ما، در مکان کار، در غذا و ... يافت می‌شوند.از عوامل محيطی که در ايجاد سلول‌های سرطانی نقش دارند می‌توان آلودگی، دخانيات، مواد غذايی، الکل، برخی پرتوها و نيز رشد و تکثير ويروس‌ها را نام برد که زير مفصل تر بحث می‌شود:

  آلودگی: نقش آلودگی در ايجاد سرطان هنوز مشخص نيست، با اين وجود گمان می‌رود که آلودگی‌های شيميايی احتمال جهش سلول‌ها را افزايش داده و می‌توانند موجب گسترش سرطان در بدن شوند. آزبست، ونيل کلرايد و ۲-نفتيل آمين مثال‌های از آلودگی‌های صنعتی هستند.

  دخانيات: مصرف دخانيات در ايجاد سرطان در مجاری تنفسی نقش اساسی دارد. ۹۰٪ [۱۰]ابتلا به سرطان ريه به دليل کشيدن سيگار رخ می‌دهد. سيگار کشيدن مهمترين عامل محيطی منفرد در وقوع مرگ زودرس در آمريگا می‌باشد[۱۱].

  مواد غذايی: مصرف الکل در ابتلا به سرطان‌های دهان (به غير از لب)، حنجره، مری و به دليل ايجاد سيروز الکلی احتمال بروز سرطان کبد را بالا می‌برد.

  پرتوها: برخی از پرتوها همچون پرتوهای فرابنفش خورشيد موجب سرطان‌هايی چون سرطان پوست می‌شوند.

  عفونت‌های باکتريايی و يا ويروسی: برخی سرطان‌ها همچون سرطان گردن رحم به علت عفونت‌های ويروسی (ويروس پاپيلومای انسانی) بروز می‌کنند. [۱۲]. ميزان خطر سرطان گردن رحم به سن اولين مقاربت و تعداد شريک‌های جنسی وابسته‌است.از ديگر ويروس‌ها می‌توان به ويروس ابشتين بار که در ايجاد شکل آفريقايی لنفوم بورکيت، لنفوم سلول بی در افراد با ايمنی سرکوب شده، لنفوم هوجکين و سرطان نازوفارنکس نقش دارد. ويروس هپاتيت بی و ويروس هپاتيت سی که در ايجاد سرطان کبد نقش دارند. از باکتری‌ها نيز می‌توان به هليکوباکتر پيلوری اشاره کرد که با سرطان معده و لنفوم معده درارتباط است.

  عوامل ژنتيکی

  وجود سابقه سرطان بين اعضای نزديک خانواده احتمال دچار شدن به سرطان را افزايش می‌دهد. وجود جهش در برخی ژن‌ها (که به آنها آنکوژن و ژن‌های سرکوبگر تومور می‌گويند، باعث بروز سرطان می‌شود.

  ژن‌درمانی

  در ژن‌درمانی سرطان از اوليگونوکلئوتيد‌ها استفاده می‌شود. نمونه‌ای از اين روش برای جلوگيری از ساخته شدن پروتئين پی‌جی‌پی برای خارج نشدن داروهای ضدّسرطان از سلول‌ها می‌باشد.

  عوامل ايمنولوژيک(ايمنی)

  نارسايی مکانيسم ايمنی طبيعی بدن عاملی مستعد کننده در ايجاد سرطان ريه شناخته شده‌است.

  سن

  افزايش سن احتمال دچار شدن به سرطان را به شدت افزايش می‌دهد. اغلب سرطان‌ها در سنين حدود ۵۵ سال يا بيشتر از آن رخ می‌دهند. سرطان علت اصلی مرگ در ميان زنان ۴۰ تا ۷۹ سال و مردان ۶۰ تا ۷۶ سال است. سرطان کودکان کمتر از ۱۵ سال را نيز دچار می‌کند. سرطان علت بيش از ۱۰ درصد موارد مرگ و مير در اين گروه سنی در آمريکا می‌باشد. لوسمی حاد (نوعی سرطان خون) و سرطان‌های دستگاه عصبی مرکزی حدود ۶۰ درصد مرگ و ميرها را در اين سن باعث می‌شوند[۱۳].

 

  پيشگيری

  برخی از روشهای کلی مانند عدم استعمال دخانيات ، مصرف غذای سالم ، پرهيز از عوامل تراتوژن (برخی مواد شيميايی صنعتی مانند آزبست ، اشعه يونيزان مانند کار در راديولوژی ، نور آفتاب و ...) در پيشگيری از سرطان موثرند.

  وش‌های درمان

  روشهای اصلی درمان سرطان عبارتند از:

  شيمی درمانی

  پرتو درمانی

  جراحی

  البته روشهای زير نيز در درمان سرطان به کار رفته‌اند:

  ژن درمانی

  آنتی‌انجيوجنسيس

  هايپرترميا

  درمان بيولوژيکی يا ايمونولوژيک : که مشتمل بر بازسازی، تحريک، هدايت و تقويت سيستم طبيعی دفاعی بدن بيمار است و با بکارگيری آنتی بادی و هدايت سيستم دفاعی خود بيمار جهت مبارزه با سرطان روی می‌دهد. بکارگيری عواملی مانند اينترفرون، سلول‌هايی که فعاليت ضدتوموری مستقيم دارند، و پادتن‌های تک‌تيره رشد سرطان را کاهش می‌دهد.

  درمان فوتوديناميک (بکارگيری رنگ و نور): در اين شيوه رنگ به داخل يک رگ تزريق و سپس در تمام بدن منتشر می‌شود. پس از چند روز، اين رنگ تنها در سلولهای بدخيم باقی می‌ماند. سپس نور قرمز رنگ ليزری به سلول تابانده می‌شود و رنگ درون سلول سرطانی اين نور را جذب می‌کند. اين امر منجر به واکنش فوتوشيميايی که ويرانگر سلول‌ها است می‌شود.

  سوزاندن ضايعه بدخيم با اشعه ليزر: در برخی موارد ضايعه بدخيم سرطان ريه منجر به مسدود شدن خشکنای می‌شود. در چنين موردی پزشک با سوزاندن ضايعه بدخيم با اشعه ليزر راه عبور هوا را برای بيمار باز می‌کند. اين روش به گونه کامل نمی‌تواند منجر به ازبين بردن ضايعه بدخيم شود ولی کمکی است جهت آسان شدن تنفس در بيمار.

  نزاری ناشی از سرطان

  بيماران سرطانی به طور شايع دچار از دست دادن شديد چربی بدن و توده بدون چربی بدن و به دنبال آن ضعف شديد، بی‌اشتهايی و کم‌خونی می‌شوند. اين نشانگان تحليل‌برنده نزاری ناميده می‌شود. علت اصلی نَزاری سرطان مشخص نيست با اين حال شکی نيست که نزاری به علت نيازهای تغذيه‌ای تومور ايجاد نمی‌شود. پژوهش‌های اخير نشان می‌دهد که کاشکسی در نتيجه عواملی مثل سيتوکين‌های توليد شده توسط تومور و ميزبان در پاسخ به تومور به وجود می‌آيد[۱۴].

 

 

 

 

  سرطان چيست؟

http://www.pezeshk.us

 
سلول واحد اساسی و ساختمانی حيات است که همانند کيسه ای است حاوی پروتئين‌ها، اسيدهای چرب، کربوهيدراتها و ماده حيات به نام دی ان ای ( DNA). قابليت رشد، تکثير و همانندسازی از ويژگی های سلول های زنده است. ساختار ژنتيکی هر سلول سرعت رشد، تقسيم و زمان مرگ آن را تعيين می کند. در حالت طبيعی، جايگزينی سلولهای فرسوده با سلولهای جوان از يک برنامه منظم تبعيت می کنند و فرايند رشد و تجديد سلولی به طور ثابت در بدن اتفاق می‌ افتد .

 
سرطان نوعی بيماری است که در آن سلول‌ها توانايی تقسيم و رشد عادی خود را از دست می ‌دهند و اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن بافت‌های سالم می ‌شود. از اجتماع اين سلول‌های سرطانی و تخريب سلول‌های بافت‌های سالم توده ‌ای به نام تومور ايجاد می‌شود. اگر تومور به لايه‌‌ای محدود ختم شود و به ساير بافت‌ها و ارگانها سرايت نکند تومور خوش ‌خيم (غيرسرطانی‌) است و اگر تومور گسترده شده يا به طور بالقوه قابليت پخش شدن و احاطه کردن ساير بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخيم يا سرطانی ناميده می‌شود. برخی از شکل های سرطان متاستاز (Metastasize) می‌کنند به اين معنی که خصوصيت تهاجمی پيدا کرده و به ساير بافت‌های بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت می‌کنند و تومورهای جديدی را ايجاد می‌کنند .

  حقايقی در رابطه با سرطان

  ۱ - بيش از ۱۰۰ نوع سرطـان شناسايی شده است و اين سرطــان ها در هر قسمتــی از بدن می تواند تظاهر پيدا کنند .
۲ - مرگ ناشی از سرطان در سال ۲۰۰۵ ، ۶/۷ ميليون نفر بوده است که ۱۳% از کل ۵۸ ميليون مرگ در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد .
۳ - بيش از ۷۰% تمام مرگ های ناشی از کانسر در کشورهای کم درآمد يا با در آمد متوسط اتفاق می افتد .
۴ - ۵ سرطان شايع و کشنده در مردان در سراسر جهان عبارتند از ريه ـ معده ـ کبد ـ کولورکتال و ازوفاگوس ( مری ).
۵ - ۵ سرطان شايع و کشنده در زنان به ترتيب عبارتند از سرطان سينه ـ ريه ـ معده ـ کولورکتال و سرويکس .
۶ - مصرف دخانيات بزرگترين و تنها عامل قابل پيشگيری از سرطان ها در جهان می باشد .
۷ - يک پنجم کل سرطانهای سراسر جهان با يک عفونت مزمن، برای مثال ويروس پاپيلوهای انسانی (HPV) که باعث کانسر سرويکس می شود و ويروس هپاتيت B (HBV) که باعث کانسر کبد می شود در ارتباط است .
۸ - يک سوم کانسر ها اگر در مراحل اوليه تشخيص داده و به اندازه کافی درمان شوند، قابل درمان می باشند .
۹ - درصورتيکه دانش فعلی در رابطه با کنترل درد و درمان نگهدارنده يک سرطان وجود دارد، بايدنسبت به تسکين درد آنها کمک شود .
۱۰ - ۴۰% سرطان ها عمدتاً بوسيله عدم مصرف دخانيات، داشتن تغذيه سالم، انجام فعاليت بدنی و پيشگيری از عفونت هايی که ممکن است منجر به کانسر شوند، قابل پيشگيری هستند .

 

 

  رشد سرطانی يا بدخيم زمانی اتفاق می‌افتد که :

  برخی از سلول‌ها به طور غيرقابل کنترل شروع به تکثير کنند .

  بخش‌ هايی که به طور طبيعی عهده‌ دار دفاع از بدن هستند مانند سيستم ايمنی بدن قادر به پيشگيری از تقسيم بی ‌رويه نباشند .

  تعدادی از سلولهای غيرطبيعی از نظر اندازه بزرگ و بزرگ‌ تر ‌شوند .

  در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسيم سلولی به شمار می‌روند :

  ۱ - آنکوژن‌ها (ژن‌های عامل تومور ) (Oncogene) که در شرايط عادی در فرستادن پيام به سلول برای تکثير نقش دارند. اختلال و تغيير در اين سلول‌ها منجر به تکثير نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار می‌رود .

  ۲ - ژن‌های سرکوبگر تومور - (Tumour suppressor genes) اين ژن‌ها پروتئين‌های خاصی را توليد می‌کنند که در شرايط عادی وظيفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پيام توقف تکثير می‌دهد. يکی از مهم‌ترين ژن‌های اين گروه ژنی‌ به نام p ۵۳ است .

  ۳ - ژن‌های خودکشی – (Suicide genes) خودکشی سلول‌ها يا مرگ سلول يکی از مهم ‌ترين عوامل پيچيده سلولی است که به سلول توانايی خودکشی در شرايط غيرمعمول را می‌دهد تا مانع شيوع تکثير و آسيب‌ديدگی به ساير سلول‌ها ‌شود . هنگامی که ژن‌های خودکشی آسيب پيدا کنند ديگر قادر به فعاليت خود برای نابود کردن سلول معيوب نبوده و سلول سرطانی محسوب می‌شود .

  ۴ - ژن‌های ترميمی دی ان ای - (DNA repairing genes) اين ژن‌ها مسئول ترميم دی ان ای آسيب ديده و معيوب هستند که با ترشح پروتئين‌های متفاوت زمينه ترميم دی ان ای آسيب ديده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود اين ژن های ترميمی دی ان ای آسيب می بينند، سلول، ديگر توانايی ترميم خود را از دست داده و اختلالات ژنتيکی و ترميم نشدن دی ان ای منجربه سرطان می‌شود .

  سبب شناسی سرطان

  سرطان يک فرايند پويا است که توسط متغيرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغييرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سيستم تکثير سلول می‌شود .

  اولين تغيير سلولی آشکار در پيدايش سرطان، تراريختی و تغيير شکل سلول است . عواملی که به ايجاد سلولهای سرطانی کمک می‌کنند عبارتند از :

  استعداد ميزبان : عوامل ژنتيکی از جمله نقايصی در کروموزوم‌ها و يا انتقال ژن معيوب به جنين

  عوامل ايمنولوژيک(ايمنی ): مانند نارسايی مکانيسم ايمنی طبيعی بدن

  داروهای سرکوبگر ايمنی : موجب سرکوب مکانيسم ايمنی طبيعی شده و زمينه‌ ابتلا به سرطان را فراهم می کنند

  عوامل محيطی : تماس با مواد سرطان‌زا مانند آزبست، پرتونگارها و راديوم‌ـ پرتوهای يونيزه شامل امواج الکترومغناطيسی

  ويروسهای القا کننده سرطان : ويروسهايی هستند که قابليت تغيير دادن شکل سلولی را که آلوده می‌کنند، دارند و در نتيجه منجر به تکثير خارج از کنترل سلول‌های مورد نظر می‌شوند. اين تکثير فزاينده موجب تومور يا سرطان می‌شود .

  عوامل ترشح هورمونی : عوامل ترشح هورمونی اغلب موجب تسريع روند بدخيمی بيماری می‌شود .

  چرا خطر سرطان در افراد مسن افزايش پيدا می‌کند؟
سلول‌های بنيادی در افراد پير قدرت توليد سلولهای ايمنی کمتری دارند . مغز استخوان در بدن افراد مسن سلولهای ايمنی کمتری توليد می‌کند، بنابراين احتمال به سرطان خون در افراد مسن بالاتر است. محققان بر روی موش‌های آزمايشگاهی جوان سلول‌های بنيادی پير پيوند زدند. آنها انتظار داشتند که سلول‌های بنيادی پير بعد از پيوند همان توانايی سلول‌های جوان را داشته باشند و سلول‌های ايمنی توليد کنند ولی سلولها درست مثل سلولهای پير رفتار کردند. يکی از پژوهشگران در مقابل اين عکس‌العمل سلول‌ها گفت اگر تفاوت سلول‌های بنيادی پير و جوان را بدانيم در آن صورت می‌توان سلولهای پير را وادار به جوان شدن کرد. با اين دانش کارايی ايمنی دفاعی بدن افراد پير را می‌توان بهبود بخشيد و از سرطان خون جلوگيری کرد .

 

  الگوهای درمان سرطان

  تا کنون بيش از ۲۰۰ نوع مختلف سرطان شناخته شده است. اين سرطان ها می‌توانند بافتهای مختلف بدن را احاطه کنند .

  هر نوع سرطان عوامل، مشخصات و همچنين درمان خاص خود را دارد اما روش های اصلی درمان سرطان عبارتند از :

  ا- جراحی
۲ - راديوتراپی
۳ - شيمی درمانی
۴ - هورمون درمانی
۵ - ژن درمانی

  کاربرد شکل های جديد اشعه همانند پرتوهای ليزر که به بافت‌ های طبيعی صدمه نمی ‌زنند و توسعه انواع هورمون درمانی به تنهايی و يا در ترکيب با ساير درمان‌ها از پيشرفتهای مهم در خصوص پيشگيری و درمان سرطان به شمار می رود. اخيرا موفقيتهای تشخيص و درمان سريعتر بيماران، تکامل روشهای جديد تشخيصی و درمانی مانند شيمی درمانی و هورمون درمانی و الگوهای معاينات ادواری و عمومی سرطان توانسته مرگ و مير ناشی از اين بيماری را کاهش دهد .

  دستاوردهای ‎ جديد در درمان ‎‎ سرطان

  تحقيقات دانشمندان نشـان داد , دارويی که برای درمان سرطان سگ ها توليـد شده ممکن است در انسان ها نيز موثر واقـع شود .

  پزشکان دانشکده پزشکی هاروارد می گويند ” داروی آزمايشی اس يو ۱۱۲۴۸ احتمـالا بـرای مقابله با سرطان های ريه , سينه و کلـيـه موثر خواهد بود .”

  اين دارو مـانـع از آن مـی شـود کـه پروتئين موسوم به وی ئی جی اف موجـب رشـد رگ های خونی شود .
تومورهای سرطانی به رشد رگ های خونی وابسته اند و بدون آنها به سرعت با کمبود اکسيژن مواد مغزی روبرو می شوند .

  قرار است آزمايش وسيعی برای بـررسـی امکان استفاده از داروی اس يو ۱۱۲۴۸ برای درمان تومورهای استرومائی معده ای و روده ای که هر سال حدود هزاران نفر به آن مبتلا می شوند در امريکا آغاز شود .

  پزشکان دانشگاه هاروارد گزارش دادند اين دارو مـوجـب کـوچـک شـدن تومورها در ۶۰ نفر از ۹۰ بيمار مبتـلا بـه سرطان استرومای معـده ای و روده ای شـد , گرچه اين افراد کامل درمان نشدند اما وضع آنان بهبود يافت .

  خواص ضد سرطانی عصاره يک گياه شبيه نعناع

  پژوهشگران ميگويند از عصاره برگهای يک گياه چينی شبيه نعناع ميتوان در مبارزه با سرطان بهره گرفت .
به گزارش پايگاه اينترنتی بی بی سی نيوز، دانشمندان از عصاره گياه barbatascutellaria دارويی تهيه کرده اند که با نابودی عروق خون رسان تومورها اثر ميکند .

  عوارض جانبی اين دارو در مقايسه با داروهای متعارف که علاوه بر سلولهای سرطانی، سلولهای سالم را نيز مورد هدف قرار ميدهند کمتر است .

  پروفسور آلن مکگوان و همکارانش از دانشگاه سالفورد اميدوارند آزمايش انسانی اين دارو را هر چه زودتر آغاز کنند .

  اين دارو در محيط آزمايشگاه بر روی سلولهای سرطانی بدست آمده از سرطان سينه و ريه آزمايش شده است .
اين دارو عروق خون رسان تومور را مورد حمله قرار ميدهد و با جلوگيری از رسيدن اکسيژن و مواد غذايی موجبات نابودی سرطان را فراهم ميآورد .

  دکتر سيلوی داکی ميگويد هدف قرار دادن عروق خون رسان مانع از تغذيه تومور و در نتيجه گسترش تومور ميشود .
اين دارو تنها عروق خون رسان تومور را هدف قرار ميدهد و آسيبی به عروق خون رسان بافتهای سالم نميرساند .

  درمانهای متعارف علاوه بر سلولهای تومور سلولهای سالم را نيز مورد هدف قرار ميدهد که عوارض جانبی بسياری به همراه دارد .

  تمام سرطانها برای بقا و رشد نياز به خون رسانی دارند. اگر دانشمندان بتوانند عروق خون رسان تومور را هدف قرار داده و نابود کنند، به شيوه ای دست خواهند يافت که در مورد همه انواع سرطانها در کودکان و بزرگسالان کارايی خواهد داشت .

  محققان در شيوه جديد با ترکيب داروها به نتايج بهتری دست يافتند. استفاده از اين گياه در طب سنتی چين برای درمان بيماريهای گوناگونی مانند برخی انواع سرطانها تاريخ طولانی دارد .
چاقی و افزايش خطر سرطان در زنان
زنان چاق ممکن است به انواع ويژه سرطان مبتلا شوند. سرطان رحم در زنان چاق بيش از زنانی که وزن بدن آنها طبيعی است رايج است. اين می تواند بدين علت باشد که بدن زنان چاق استروژن بيش از اندازه توليد می کند همچنين احتمال زيادی وجود دارد که زنان چاق به سرطان پستان کولون و راست روده مبتلا شوند. به نظر می رسد که اين موضوع با رژيم غذايی رابطه ی مستقيم دارد، زيرا اين نوع سرطان احتمالاً با خوردن غذاهايی در ارتباط است که بدون فيبر بوده ولی چربی و کالری خيلی زيادی دارند . خوشبختانه ، در صورتی که از وزن خود بکاهيد خطر ابتلا به اين سرطان ها نيز کاهش می يابد .

  متوقف کردن سرطان در سرچشمه
هيچ يک از نظريه های جديد نتوانسته اند ريشه های گره خورده بيش از ۱۰۰ بيماری عجيب و غريب که ما آنها را سرطان می ناميم گره گشايی کنند .

  همه اين نظريات نياز به اضافه کردن نقش پديده ای اپی ژنتيک دارند که احتمال دارد بسيار کليدی باشد اما همچنان اسرارآميز باقی مانده است. تعيين اين که کدام يک از ايده ها صحيح تر از ديگران است بسيار مهم می نمايد، چرا که پذيرش هر يک از آنها پيش بينی های متفاوتی را برای درمان وارد کرده و کمک می کند تا موفقيت عليه سرطان های شايع و کشنده بيشتر شود.زمانی در آينده علم پاسخ قطعی به پرسش علت ايجاد سرطان را خواهد داد. به احتمال زياد اين پاسخ، يک پاسخ بسيار پيچيده باشد و اميدهای ما را از داروهايی که بيماری را معالجه می کنند به درمان هايی که از ايجاد آن پيشگيری به عمل می آورند تغيير می دهند. حتی بدون فهم دقيق علت آن، پزشکان دريافته اند که به نظر می رسد مصرف روزانه آسپيرين باعث جلوگيری از سرطان راست روده در بعضی بالغين می شود. اثر اندک، اما گامی است برای حرکت از شيمی درمانی به يک آلترناتيو بهتر: شيمی پيشگيری .

  کشف ژن آسيب پذير هنگام استفاده از داروی ضد سرطان MTX
محققان دانشگاه Queen ، طی تحقيقاتی که به انجام رساندند توانستند آزمايش بر روی کرم ميوه، ژن تأثير پذير هنگام استفاده از دارويی که منجر به بروز نقص عضو در حين تولد می شود را کشف کنند
. به گزارش سرويس علمی پژوهشی ايسکانيوز به نقل از مجله Toxicalogical Sciences دارويی موسوم به MTX از جمله داروهای پرطرفداری است که برای درمان سرطان و بيماری‌هايی همچون سل پوستی و آرتروز روماتيسمی تجويز می‌شود. پس از مصرف، اين دارو برای مدت‌های طولانی در بدن باقی مانده و سبب بروز نقص عضو هنگام تولد در نوزادانی می‌شود که مادرانشان قبلاً از اين دارو مصرف کرده‌اند. محققان با استفاده از اين کرم‌ها توانستند ژنی را که اين دارو روی آن تأثير می‌‌گذارد کشف کنند، اين يافته جديد به دانشمندان اين امکان را می‌دهد که به کشف روش‌های درمانی مؤثری برای درمان اين نقص عضو‌های ناخواسته بپردازند. پيش از اين نيز از کرم‌‌های ميوه در تحقيقات و بررسی‌ها روی بيماری‌هايی چون سرطان، بيماری‌های عصبی و بيماری‌های مربوط به کهولت سن استفاده شده بود. نتايج کامل اين تحقيقات در چاپ سال آينده مجله Toxicalogical Sciences منتشر خواهد شد .

  دانشمندان دانشگاه Chapel Hill ، ادعا می کنند موفق به کشف ژنی در ويروس Epstein_Barr شده اند که در پيشرفت سرطان موثر است .
ويروس Epsetein_Barr ، که نوعی ويروس تبخال در انسان است رابطه مستقيمی با ايجاد سرطان خون و همچنين غده های سرطان مرکب از بافت‌های لنفاوی دارد . اين نتايج حاصل آزمايشات انجام شده روی موش هايی بود که به علت نقص سيستم ايمنی به ويروس Epstein _ Barr ، آلوده شده بودند و اين ويروس قادر است پس از مدت زمانی کوتاه تغيير ماهيت داده ،‌ژن خود را از دست بدهد و سپس اين ژن آزاد شده قادر است يک سلول آلوده را از بين ببرد و ويروس های جديد توليد کند .

  محققان روشی را به ثبت رسانده‌اند که آنان را قادر می‌سازد جلوی گسترش آلودگی ناشی از ويروس‌های تغيير ژن داده شده را بگيرند .

 

  اين ويروس همواره تلاش‌های پزشکان مبنی بر استفاده از ژن درمانی در برابر تومورهای سرطانی را از بين می‌برند، در واقع مشکل واقعی از آنجايی ناشی می‌شود که ويروس‌هايی که حامل ژن ضد توموری باشند از تومورهای سرطان خارج می شوند و بافت‌های ديگر بدن را نيز آلوده می‌کنند. در همين راستا محققان تلاش کرده‌اند، تا به طريقی از خروج اين ويروس‌ها از بافت‌های سرطانی جلوگيری به عمل آوردند بنابراين دست به توليد نوعی پليمر سازگار به شرايط بدن ساخته‌اند که در دمای ۳۹ درجه فارنهايت به صورت مايع بوده و وقتی در دمای بدن قرار می‌گيرد به صورت ژلی در می‌آيد که جلوی انتقال ويروس‌ها از طريق خون به قسمت‌های ديگر بدن را می‌گيردو با استفاده از اين روش ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار می‌توان جلوی انتقال اين ويروس‌ها را گرفت که اين خود برای حل اين مشکل کفايت می ‌کند .

  پيشگيری از سرطان سينه توسط آسپيرين يا بروفن
بر اساس يک مطالعه جديد ، استفاده منظم از بروفن و آسپيرين احتمال سرطان سينه را در زنان کاهش می دهد . انستيتو کانسر آمريکا بر مبنای مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيده است که مصرف هفتگی داروهای ضدالتهابی غيراستروئيدی ( NSAIDs ) اثرات قابل توجهی در کاهش خطر ابتلا به سرطان سينه داشته است . اين تحقيقات نشان می دهد حتی زنانی که احتمال ابتلا به سرطان در آنها زياد است بوسيله ( NSAIDs ) محافظت می شوند . هر چند برای قطعی کردن اين موضوع نياز به بررسی بيشتری می باشد .
در بررسی بعمل آمده نشان داده شد ۸۰۷۴۱ زن يائسه که بمدت ۹-۵ سال بطور هفتگی دو عدد يا بيشتر داروهای ضدالتهابی غيراستروئيدی مصرف می کردند به ميزان ۲۱ درصد احتمال سرطان سينه در آنها کاهش يافت . همچنين احتمال ابتلا به سرطان در زنانی که که بيش از ۱۰ سال دارو مصرف کرده بوند نسبت به زنانی که دارو نگرفته بودند ۲۸ درصد کاهش يافت .
محققين مشاهده کردند که بروفن در پيشگيری از سرطان سينه مؤثرتر از آسپيرين می باشد ( ۴۹ درصد در مقابل ۲۱ درصد ) همچنين نشان داده شد که استفاده منظم از آسپيرين با مقدار کم ( کمتر از ۱۰۰ ميليگرم )‌ در پيشگيری تأثيری نداشته است .
هدف از استفاده دارو جهت پيشگيری از سرطان سينه يا سرطانهای ديگر پيدا کردن يا توليد داروهای اختصاصی با حداقل مسموميت است که مانع پيشرفت سرطان شده و يا آنرا درمان کند .
مکانيسم عمل
اوليه اين داروها سرکوبی آنزيمی بنام COX-2 می باشد که در اکثريت سرطانهای سينه فعاليت بيش از حد معمول دارد . مطالعات اخير نشان داده اند که آنزيم COX-2 ممکن است در وقايع بيولوژيک متعدد در طی روند ايجاد تومور مؤثر باشد . بنابراين ، اين آنزيم هدف احتمالی برای جلوگيری و احتمالاً درمان تعدادی از سرطانها می باشد .
در مطالعه ای که بر روی نزديک به ۸۱۰۰۰ خانم يائسه ۷۹-۵۰ ساله انجام شد اثرات استفاده طولانی مدت از داروهای ضدالتهابی غيراستروئيدی در کاهش خطر سرطان سينه به اثبات رسيد .
پيش بينی می شود که در سال ۲۰۰۳ بيش از ۲۱۲۶۰۰ مورد جديد سرطان ريه تشخيص داده شود و تقريباً ۴۰۰۰۰ بيمار به اين علت فوت کنند . سرطان سينه دومين علت مرگ و مير بعلت سرطان در زنان می باشد

  
تسهيلات مطلب
ساير مطالب اين بخش ساير مطالب اين بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
::
دفعات مشاهده: 2765 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به ديگران: 54 بار   |   0 نظر
مديريت اطلاعات سرطان cancer information managment
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 1.05 seconds with 793 queries by AWT YEKTAWEB 2.3.9.0